Wodociągi Białystok – SUW Pietrasze

2017-09-19 BeDry

Instalacja osuszania powietrza pompowni III stopnia na obiekcie SUW Pietrasze wykonana na zlecenie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Zamontowano enegrooszczędny osuszacz z pompą ciepła typu BDHM200E o trzykrotnie niższym zużyciu energii elektrycznej w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Instalacja ma za zadanie utrzymać wilgotność w hali pomp na poziomie zabezpieczającym przed wykraplaniem się wody na rurociągach i armaturze.