Serie DFRB

  • Wydajność osuszania od 0,5 do 4,2 kg/h, ilość powietrza suchego od 140 do 700 m3/h
  • Kompaktowa obudowa osuszaczy z blachy nierdzewnej
  • Wspólny wentylator dla powietrz procesowego i regeneracji
  • Rotor adsorpcyjny z wewnętrznym odzyskiem ciepła

Więcej informacji zawiera katalog

Dane techniczne osuszaczy serii DFRB

Model Ilość
powietrza
suchego
Spręż dysp. Ilość
powietrza
regeneracji
Spręż dysp. Pobór mocy (kW) Zasilanie Prąd (A) Wymiary (mm) Waga Wydajność Wn
(m3/h) (Pa) (m3/h) (Pa) Nagrzewnica PTC Wentylatory Całkowity elektryczne Znamionowy Długość Szer. Wys. (Kg) (kg/h)
DFRB-016E 140 60 45 40 0,84 0,06 0,9 230/1N/50 A4,5 4 x IN 305 460 390 15 0,6
DFRB-020E 150 100 40 50 1,2 0,2 1,4 230/1N/50 6 4 x IN 390 450 430 21 0,8
DFRB-026E 200 100 50 40 1,3 0,3 1,6 230/1N/50 A4,5 7 390 450 430 22 1,2
DFRB-036E 300 250 90 40 1,8 0,4 2,2 230/1N/50 9,5 4 x IN 510 450 525 33 1,6
DFRB-045E 350 150 100 50 2,1 0,4 2,5 230/1N/50 11 4 x IN 510 450 525 35 1,9
DFRB-060E 500 150 180 100 3,4 0,2 3,6 400/3N/50 6 5 x IN 700 695 785 66 2,7
DFRB-090E 700 200 250 100 4,5 0,3 4,8 400/3N/50 7 5 x IN 700 695 785 75 4,2

1. Znamionowa wydajność osuszania dla parametrów powietrza procesowego iregeneracji t= 20º C i 60% HR. Dla innych warunków sprawdź kartę informacyjnądanego modelu.
2. Efektywność urządzenia przy pracy nagrzewnicy regeneracji w warunkach znamionowych.
3. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.