Kontakt

DST Polska Sp. z o.o.

86-300 Grudziądz
ul. Warszawska 50I
tel./fax +48 (56) 462 21 68

Biuro Handlowe:

Świerkocin 50C
86-302 Grudziądz
tel/fax +48 56 468 18 88
tel. +48 56 468 11 77

dst@grudziadz.com.pl

Oddziały:

Gdańsk tel. +48 603 158 086
Tarnowo Podgórne k. Poznania tel. +48 (61) 816 87 00

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę DST Polska Sp. z o.o. na potrzeby marketingu bezpośredniego wszystkich towarów DST Polska Sp. z o.o. W zakresie marketingu bezpośredniego mieści się sporządzenie oferty i przesłanie jej na podany adres e-mail, kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów oferty, ustalenie danych adresowych w celu przesłania próbek handlowych.

    Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą

    Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia